Contato (se)

Stiftelsen Tryggare Sverige driver och förvaltar konceptet HackShield i Sverige. Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende och icke-vinstdrivande NGO. Vår vision är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i. För att uppnå detta arbetar vi för att Sverige ska vara ett säkert och tryggt land där risken att utsättas för brott är låg och tryggheten hög. Detta gör vi främst genom att förbättra hjälpen, stödet och skyddet för brottsutsatta samt driva det brottsförebyggande arbetet i Sverige framåt. Vill du vara med och bidra till utvecklingen av konceptet HackShield i Sverige? Kontakta HackShield@tryggaresverige.org.